Välkommen till en känsloskola i fem delar där jag berättar om några av våra grundläggande känslor och deras funktioner. Varje onsdag fem veckor framöver kommer du få lära dig mer om några av våra grundkänslor; ilska, sorg, skam, rädsla och glädje.


skam

Bild pixabay

Människan är ett flockdjur (jo det gäller även dig som ser dig som introvert) och skam är en känsla som kan drabba oss alla just för att vi vill höra till vår flock. Skam är ofta en tung och svår känsla. Den ger oss ökad puls, rodnad, nedslagen blick eller bortvänt huvud. Har du funderat över varför?

Skams funktion är att du ska hålla ihop med flocken och känslan skam vill hindra dig från att göra saker som kan leda till att vi blir bortstötta. Känslan av skam kan hejda vårt beteende och säga till oss att vi gör fel.

Jag möter ofta människor som bär på skam, de tycker ofta det dom gjort är fel. Ibland tycker dom att det dom står anklagade för är så fel (skamfyllt) att dom inte vill erkänna det, även om det finns bevis. Vi människor är så rädda att bli uteslutna att det ibland känns lättast för oss att förneka. Både för oss själv och andra.

Jag brukar säga till mina klienter att känslan av skam visar att deras känslosystem fungerar och även om känslan av skam inte är skön i din kropp så är den att föredra. För om du inte tycker att du har gjort något fel (när du faktiskt har gjort det) då har vi ett problem. Vi ska inte slå våra barn, vår partner eller våra husdjur. Nej vi ska självklart inte slå någon men det är olika skamfyllt vem man ger sig på eller hur ser du på saken? Skulle du skämmas mer om du misshandlade ditt barn än en person på krogen? Vissa saker vill vi helt enkelt inte visa upp, prata om.

Skam visar att du vill göra rätt, du vill höra till

Har du känt skam? I vilka situationer? Hur har du hanterat det?

Har du en skamfylldsituation du skulle behöva hjälp med att bearbeta? Tveka inte på att höra av dig!