Om mig

Jessica Hjert

Beteendevetare & KBT-terapeut

 

Som liten drömde jag om att bli stålmannen. Jag ville rädda liv. Men när jag insåg att jag varken besatt några superkrafter eller kunde flyga fick jag omvärdera mitt yrkesval.

Jag började min yrkesbana med att arbeta med djur men gick 10 år senare över till att arbeta med människor, ett val jag aldrig ångrat. 

Behandlingshem, skyddat boende, beroendestöd och kriminalvård är några av de verksamhetsområden jag arbetat inom. 

10 år senare kan jag fortfarande inte flyga, även om det ibland kändes så efter att ha fått se människor i total utsatthet förändras och växa. Jag har under alla dessa år sett det som en ynnest att få ta del av andra människors värld och är otroligt tacksam för allt förtroende jag har tilldelats. Jag ser det inte bara som att jag hjälper människor, utan också som att dom hjälper mig.

Jag älskar samtal. För jag vet att ibland krävs det bara ett enda för att förändra en människas tillvaro. Jag ska inte ljuga. Jag vill fortfarande rädda liv. Jag vill vara den helande handen på din axel, oavsett vad du behöver hjälp med. Jag vill vara tryggheten du saknar, stödet du behöver och motivatorn som ger dig kraften till att ta nästa steg. Och om det är någon superkraft jag besitter så är det nog förmågan till att göra allt det där, att på riktigt lyssna, finnas till. Kanske förändrar inte det på riktigt hela världen, men till och börja med i alla fall ditt liv.

Jag har alltid varit en sökare, både för att kunna förstå mig själv, men också för att kunna förstå andra människor. Man skulle kunna säga att jag föddes med en ångestproblematik som växte i samma takt som min kropp, eller åtminstone var det så det kändes, och det var först som vuxen när jag hittade psykologin och fick verktyg för den oro jag kände som mitt liv på riktigt började.

Jag ser mig som ett levande bevis på att det går att må bättre och förändra sin framtid, även om man har en mörk historia.

 

Snabbfakta

 • Över 10 års erfarenhet av behandlingssamtal
 • spetskompetens inom områden som missbruk, kriminalitet, ADHD, ångestsyndrom och våld i nära relation
 • är utbildad inom terapeutiskt skrivande

Jag är ingen vanlig KBT-terapeut

Söker du en strikt KBT-terapeut som jobbar efter mallar och agendor så har du kommit fel. Jag är en person som skjuter från höften, som istället för manualer jobbar utifrån nyfikenhet, kärlek och empati. Även om jag bär kunskap att behandla en fobi eller en depression enligt en mall kommer jag aldrig göra det. För mig är varje person unik. Ditt och mitt möte kommer aldrig att efterlikna någon annans. Jag har inga färdiga agendor eller mål utan jobbar alltid efter dina ❤︎

Jessica Hjert

Din terapeut

Utbildningar

Grundläggande psykoterapiutbildning KBT

Hypnosterapeut

NLP-coach

EFT-utbildning

Fact-utbildning

Magisterexamen i Kriminologi

Kandidatexamen psykologi

Samtalsledare i krisstöd

Kvinnofridsinstruktör

MI-utbildning

MIK-utbildning

Återfallsprevention -beroende/kriminalitet

Grundutbildning konsekvenspedagogik

Grundläggande programledarutbildning

Specifik programledarutbildning

Introduktionsutbildning ACT

Psykisk livräddning

Stics/Strategic training in community supervision

IDAP-Integrated Domestic Abuse Programme

OTO-one to one

PRISM-Programme for reducing individual substance misuse

Predov-Preventing Domestic Violence

RVP-Relationsvåldsprogrammet

12-stegsintroduktion

Ledarutveckling Steg 1

Writing for healing på Therapeutic writing institute

Writing for healing and change på Therapeutic writing institute

Vägledarutbildningen Write your self.

Arbeta med mig

Jag:

 • strävar efter ett transparent arbete där vi arbetar mot ett gemensamt mål. I våra behandlingssamtal finns inga dolda agendor.
 • arbetar värderingsfritt med avsikt att du ska nå dina mål och få ett ökat välbefinnande.
 • arbetar med att ge dig redskap för att stärka din självautonomi.
 • respekterar varje människas livsföring och lika värde.
 • grundar min behandling på vetenskap och strävar efter att följa kunskapen och utvecklingen inom området.
 • lägger stor vikt vid bemötande, respekt, empati och vikten av en god allians.
 • respekterar din integritet.
 • arbetar under sekretess.
 • arbetar utifrån en jämnlik grundhållning där klienten alltid är likvärd terapeuten.
 • strävar efter ett autentiskt förhållande som ska byggas på genuinitet och ärlighet.
 • arbetar utifrån ett tilltro på din förmåga och på tron att förändring är möjlig.
 • anser att ödmjukhet och prestigelöshet är viktigt och arbetar för att både du och jag ska ha självinsikt och självdistans.
 • upprätthåller och utvecklar min egen kompetens genom regelbunden utbildning, handledning och terapi.
 • är medveten om mina professionella kunskapsområden och den egna kompetensens gränser.
 • arbetar inte med personer jag inte känner mig trygg med att kunna hjälpa.
 • strävar efter att vara personlig men inte privat. Jag delar gärna med mig av mina erfarenheter och kunskaper om det kan gynna dig, men är mån om att våra möten handlar om dig, inte om mig.
 • tycker att humorn är viktig i vårt arbete. Lika viktigt att kunna prata om svåra ämnen är det att kunna skratta tillsammans.
 • har en vilja att hjälpa och göra skillnad.

2 + 14 =