Du darrar på rösten när du ringer, ber om hjälp, förklarar din situation.

Jag villa att du ska veta att jag förstår hur svårt det är bara att ta det där steget, oavsett hur det går sen.

Att bara lyfta luren, säga sina problem högt, gör att de plötsligen blir verkliga…

och kanske startar rädslan där.

För en del kommer det som ett slag i magen och jag märker att de vill ta tillbaka allt de just har sagt.

Jag beundrar dig för att du lyfter luren. Alltid.

Du darrar på rösten när du ringer och avbokar.

Jag vill att du ska veta att jag förstår din situation, att jag vet hur svårt det är.

Att det ibland är lättare att backa än att gå framåt…

och kanske minskar rädslan där.

För en del är det lättare att lägga locket på än att blotta det som finns under.

Men jag vill att du ska veta att jag beundrar dig när du lyfter luren.

Alltid!