Visste du att din anknytning påverkar dig (och kan skapa problem) i ditt liv? Hur vi knyter an som barn, påverkar våra relationer som vuxna. Som barn lär vi oss hur vi ska relatera till vår omgivning, och detta blir sedan ett mönster som ingen annan än du själv kan bryta. Anknytningsmönstret utvecklas särskilt under de första två levnadsåren, men befästs eller förändras av erfarenheter under hela uppväxten. Även om mönstret har blivit relativt beständigt i vuxen ålder är det fortfarande möjligt att förändra. Enkelt förklarat kan man kategorisera det så här:

Trygg anknytning

Trygga barn litar på sina föräldrar och har därför ofta lätt för att komma nära andra människor. En tryggt anknuten person har haft föräldrar som funnits där för barnet och har som har kunnat ge barnet både frihet och trygghet med en förtroendeingivande hand. En tryggt anknuten person trivs med andra, men också i sitt eget sällskap och har lätt för att fungera i långvariga relationer. Personen har lätt för att ge andra sitt förtroende och litar på att personer kommer att finnas där för honom/henne.

Otrygg undvikande anknytning

Barn med otryggt undvikande anknytningsmönster har blivit avisade och bortstötta när de behövt hjälp. Därför lär sig dessa barn tidigt att inte söka närhet utan att istället klara sig själv. En otryggt anknuten person kan verka självständigt och välfungerande men flyr ofta relationer när det blir ett problem och kan ha svårt att behålla vänner eller ha längre kärleksförhållanden. Personerna fungerar bra i ytliga relationer men håller ofta en distans till andra och kan vara svåra att komma in på livet. Dom har lätt för att dra sig undan när de upplever krav på närhet och  ”tänker mer än känner”.

Otrygg ambivalent anknytning

Ett barn med otryggt ambivalent anknytningsmönster bär med sig erfarenheter av att ibland bli omhändertagna och ibland avvisade när de söker hjälp och tröst. Osäkerheten gör ofta att dessa människor känner separationsångest och rädsla. Personerna blir i stor utsträckning känslostyrda och i nära relationer kan de ofta skrämma iväg människor med sin starka önskan om närhet. En del otryggt ambivalenta är så rädda att bli övergivna att de istället undviker nära relationer.

Otrygg desorganiserad anknytning

Detta anknytningsmönster utvecklas ofta hos barn som växer upp med fysisk eller psykisk misshandel, eller har föräldrar med svåra upplevelser från sin barndom och som därför inte kan tolka sitt barns signaler på rätt sätt. Föräldern kanske bli arg eller rädd när barnet gråter vilket kan leda till att barnet upplever föräldern som skrämmande, men ändå behöver barnet knyta an. Detta leder ofta till svåra relationsstörningar även i vuxen ålder.

Hur bryter jag mitt mönster?

Först måste du bli medveten. Läs på om ditt anknytningsmönster och undersök hur och i vilka relationer det påverkar dig. Reflektera sedan över ditt eget beteende i dessa relationer, vad är det DU gör som ställer till det? Om du verkligen vill förändra dig är det dags att vara ärlig, både mot dig själv och andra. Berätta för någon om ditt arbete med dig själv. Sök hjälp, vägledning och stöd. Börja med en relation du vill förändra och sätt små mål och försök nu att göra annorlunda än mot vad du brukar. Om du som otrygg undvikande inte ringer och skickar det där sms:et för att du inte vill vara jobbig -skicka det. Om du som otrygg ambivalent vill skicka det där sms:et och berätta hur besviken du är -låt bli. Ofta handlar det om att göra motsatsen till det du brukar göra. Reflektera över dina känslor och ditt beteende och ge inte upp. Kom ihåg att det tar tid att förändra ett beteende, någots som byggts upp under 40 år bryts inte ner på en dag. Och blir det för svårt…sök hjälp ❤︎

Lycka till!