Behöver du någon att prata med?

Om svaret är ja..

när?

Anledningen till att jag frågar är för att vi ofta väntar och sätter andra först…

eller att vi väntar på att bli färdiga med något…

få mer tid…

eller på att lösa situationen själv.

Men det är ju i det här väntandet som du mår dåligt.

Det är ju här och nu du behöver hjälp.

Så min fråga till dig är;

När det är din tur?

När ska du prioritera dig?

När ska du få tid?

Jag finns här både nu och sen.

Men det kanske är NU du behöver mig

inte sen….