Tjänster

Motiverandesamtal

Tjänster

Aktuellt

Saknar du motivation?

Syftet med motiverande samtal är att väcka motivation till förändring. Samtalstekniken innebär att jag hjälper dig upptäcka, hämta fram, förstärka och förankra dina motiv för förändring.

Motiverande samtal är en evidensbaserad, professionell, icke-konfrontativt samtal om motivation och förändring. Förändringen kan handla om att ändra beteende och levnadsvanor, tankesätt och inställning, att ta beslut eller att välja väg i livet. Förändringen kan också handla om att fortsätta med och stabilisera något som man tidigare inte kunnat upprätthålla.

 I en empatisk och lyhörd dialog hämtas din motivation fram, förädlas och förankras ♥

 

Tillit

Passar jag dig?

Du+jag?

Är du osäker, har du frågor eller vill du helt enkelt se om vår energier passar ihop? Låt oss ta en “virtuell fika” där vi under ett 15 minuters telefonsamtal lär känna varandra och du får undersöka om du tror att vi kan jobba ihop.

Ladda kaffekoppen, sjunk ner i soffan och låt mig få veta mer om dig.