Samtalsbehandling

KBT-terapi

KBT-terapi

 • Har du ett konkret problem du behöver arbeta med (ex fobi, aggression, beroende, låg självkänsla)?
 • Behöver du förändra ditt tankemönster?
 • Har du ett beteende du vill bli av med?
 • Vill du ta kontroll över ditt liv?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) en integrativ form av terapi bestående av såväl kognitiva som beteendeinriktade teorier samt analys- och behandlingsmetoder. Grundtanken i KBT är att förändra tanke- och beteendemönster i syfte att bättre kunna hantera känslomässiga problem. Inom KBT arbetar man främst med det som är aktuellt här och nu. Arbetssättet är strukturerat, handlingsorienterat och tydligt, exempelvis vad gäller fokus och mål. Klienten får hemuppgifter och får lära sig metoder som han kan ha nytta av även i framtida problem. Behandlingen bygger inte enbart på samtal, utan också på praktiska övningar.

KBT är i första hand en korttidsterapi och en vanlig behandlingslängd är 15-25 sessioner. Man behöver dock inte bestämma antal sessioner i förväg utan efter en viss tids behandling (t.ex. sex till tio sessioner) kan en utvärdering göras och fortsatt planering av terapin ske. KBT-tillämpningar finns dock med behandlingslängder alltifrån en session (t.ex. vid specifika fobier) till behandlingslängder över flera år (t.ex. vid personlighetsstörningar). Man träffas vanligtvis en gång i veckan. Terapiformen är idag den snabbast växande i världen.

 

KBT passar dig som:

 • har en beroendeproblematik
 • har en depression
 • har dåligt självförtroende/låg självkänsla
 • har ångestrelaterade besvär (OCD, GAD, fobi)
 • har kriminalitet/uppförandestörningar
 • har kronisk smärta och medicinska problem
 • har kroniskt trötthetssyndrom
 • har psykosomatiska och stressrelaterade problem
 • har sömnstörningar
 • har ätstörningar

Så här går det till när vi träffas:

Tillit

Passar jag dig?

Du+jag?

Är du osäker, har du frågor eller vill du helt enkelt se om vår energier passar ihop? Låt oss ta en “virtuell fika” där vi under ett 15 minuters telefonsamtal lär känna varandra och du får undersöka om du tror att vi kan jobba ihop.

Ladda kaffekoppen, sjunk ner i soffan och låt mig få veta mer om dig.