Tjänster

Återfallsprevention

Tjänster

Aktuellt

Har du gjort en beteendeförändring och vill förhindra återfall?

Återfallsprevention är en behandlingsmetod för att hjälpa dig att undvika återfall efter en inledd beteendeförändring. Metoden används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger, spelberoende och ätstörningar. I återfallspreventiv behandling kartlägger man sina risksituationer för återfall, konsekvenserna av sitt problembeteende och övar sociala färdigheter.

Tillit

Passar jag dig?

Du+jag?

Är du osäker, har du frågor eller vill du helt enkelt se om vår energier passar ihop? Låt oss ta en “virtuell fika” där vi under ett 15 minuters telefonsamtal lär känna varandra och du får undersöka om du tror att vi kan jobba ihop.

Ladda kaffekoppen, sjunk ner i soffan och låt mig få veta mer om dig.