Välkommen till en känsloskola i fem delar där jag berättar om några av våra grundläggande känslor och deras funktioner. Varje onsdag fem veckor framöver kommer du få lära dig mer om några av våra grundkänslor; ilska, sorg, skam, rädsla och glädje.


arg

Bild pixabay.

Har du någongång varit arg? Ja, det är klart att du har! Om vi exempelvis tittar närmare på det senaste tillfället du upplevde ilska, har du koll på vad känslan ville säga dig där och då?

Vad många inte tänker på är att våra känslor kommer med ett budskap och vill säga oss något (och det bästa för oss är faktiskt att lyssna). För vi blir sällan arga helt utan anledning eller hur? Nej, ofta blir vi arga när vi blir trampade på tårna och då vill känslan arg att du ska försvara dig, säga ifrån.

Jag möter ibland klienter som inte vill känna ilska eller som tror att det är en förbjuden känsla man inte får visa upp, men jag skulle vilja säga att det är tvärtom. Den är nödvändig! Vi måste få försvara oss, sätta gränser, hindra andra från att köra över oss.

För vad händer om vi aldrig lyssnar på känslan, om du känner den i hela kroppen men inte uttrycker den? Du kanske sväljer känslan, trycker ner den i maggropen och bjuder på ett leende.

Hur tror du att det påverkar dig, din kropp, ditt psyke? Hur tror du att det påverkar din omgivning?

Vi har rätt till att uttrycka ilska, men självklart inte på vilket sätt som helst, vi får ju inte skada och helst inte såra andra. Men att säga nej, stopp, jag vill inte, eller uttrycka vad du tycker är orättvist eller fel osv. Det är helt okej.

Har du tänkt på att vi människor är ganska duktiga på att avläsa när andra personer är arga. Även om de inte säger något kan vi se det i deras ansikte eller deras kroppsspråk, varför är det så tror du?

Givetvis för att vi ska kunna försvara oss, fly eller fäkta.

Så för att sammanfatta:

llska uppstår ofta när du upplever dig sårad, kränkt, hotad och känslan uppstår då den vill att du ska försvara dig. Ilska höjer vår hjärtfrekvens och vårt blodtryck. Ofta känner du en ”styrka” i kroppen när du känner ilska vars syfte är att hjälpa dig fly eller fäkta. Att undertrycka ilska sägs kunna ge upphov till vissa sjukdomar, eller till psykisk ohälsa. Det finns också en risk att det ”rinner över” när man håller inne sin ilska och inte vill/vågar stå upp för sig själv.

Nästa gång du är arg, reflektera över hur det känns i din kropp. Reflektera vad känslan arg vill att du ska göra (vill du slåss, skrika, gråta, gömma dig?). Reflektera sedan över vad du faktiskt gör eller vad du skulle kunna göra för att uttrycka ilska på ett bättre sätt. Eller om någon i din omgivning är arg, reflektera över vad det väcker för känslor och beteenden hos dig.

Behöver du hjälp med din ilska? Tveka inte att kontakta mig!