Det svåraste med att skriva är ofta att komma igång och där kan ”promts” vara till en stor hjälp. Promts är ord eller meningar som du startar din text med och därefter fortsätter skrivandet på egen hand. En promts kan därför har 100-tals olika fortsättningar beroende på författaren. I både min skrivkortlek och i mina skrivdagböcker (dem hittar du här) har jag jobbat utifrån från promts. Du får en exempelmening som du själv fortsätter på. Promts går också att ”återanvända” eftersom din text kommer att variera beroende på din livssituation och ditt mående. Ibland kan man under en period hitta en favorit promt som man alltid kommer igång med. Mitt tips är att använda det som funkar för dig, kör på det som känns lättsamt och enkelt. Det enda som inte är tillåtet inom terapeutiskt skrivande är regler och krav.

Skrivande handlar som allt annat om träning och vana. Ju mer du övar, desto lättare kommer det att gå. Bjuder dig på dagens promts; Det jag aldrig kommer att acceptera….