Många som är nyfikna på terapeutiskt skrivande undrar hur man kommer igång.

Jag vill börja skriva terapeutiskt men hur gör jag, är en vanligt fråga.

Det är inte ovanligt att dessa personer redan ägnar sig åt terapeutiskt skrivande utan att veta om det.

Skriver du?

Bra.

Skriver du om dina tankar och känslor?

Ännu bättre!

Reflekterar du över vad du skrivit?

Katching, du skriver terapeutiskt.

Terapeutiskt skrivande handlar inte bara om att få ut tankar och känslor, det handlar också om att reflektera över dem, att komma till insikt, att göra skiftningar både fysiskt och psykiskt.

Det finns många olika skrivtekniker för att komma igång med terapeutiskt skrivande men den allra enklaste är att skriva om vad som tar upp ditt sinne just nu.

Vad oroar du dig för?

Skriv ner det, reflekterar kring det, vänd och vrid på det och se vad som kan komma ur pennan i din hand.