Vi avslutar junis tema självkärlek med att skriva ett kärleksbrev till oss själva. Här vill jag inte att du tänker så mycket, sätt bara fart och skriv.

Börja brevet med ”kära (ditt namn)”…